View Profile

Base

Short Description

Betekenis straattaal, spreekwoorden en afkortingen

Long Description

Uitleg over Nederlandse spreekwoorden, straattaal, afkortingen en meer. Via de website Wat Betekent (watbetekent.nl) ontdek je alles over de betekenis, herkomst en ontstaansgeschiedenis (etymologie) van spreekwoorden, straattaal en afkortingen.